Darbdavio įvaizdis

Darbdaviams galime pasiūlyti darbdavio pozicionavimo rinkoje, darbuotojų paieškos ir kitus sprendimus

Talentingų darbuotojų pritraukimas ir įmonės pozicionavimas darbo rinkoje – svarbios užduotys, su kuriomis susiduria įvairios verslo įmonės. KTU mokosi beveik 10 000 jaunų, gabių žmonių, tad darbdaviams galime pasiūlyti šias paslaugas:

Darbdavio pozicionavimo sprendimus
Darbuotojų paieškos sprendimus
Studentų ugdymo programas
Paramos universitetui galimybes

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 

Darbdavio pozicionavimo sprendimai

Ilgalaikis darbdavio pozicionavimas rinkoje ir įvaizdžio formavimas leidžia įgyti konkurencinį pranašumą ir pritraukti didžiausią vertę kuriančius specialistus.
Kryptingas bendrovės kaip darbdavio identiteto kūrimas skatina darbuotojų įsitraukimą, potencialių darbuotojų susidomėjimą bei didina organizacijos žmogiškųjų išteklių efektyvumą.

Bendradarbiavimo vystymo skyrius
KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras
K. Baršausko g. 59, Kaunas
tel. +370 616 18097
e. p. partners@ktu.lt

Siūlome šiuos darbdavio pozicionavimo rinkoje sprendimus:

Jau daugiau nei 17 kartų organizuotos KTU „WANTed“ karjeros dienos tūkstančiams studentų padėjo sėkmingai įžengti į darbo rinką, o įmonių ir organizacijų atstovams – rasti gabiausius darbuotojus ir praktikantus.

Didžiojoje Kauno „Žalgirio“ arenos salėje įsikuria įmonių ir organizacijų stendai, arenos amfiteatre vyksta konferencija „WANTed Talks“, kurios metu įmonės gali papasakoti savo sėkmės istorijas ir pasidalinti patirtimi.

2020 ir 2021 m. renginys, buvo perkeltas į virtualią erdvę ir sulaukė dar daugiau studentų įsitraukimo. Daugiau apie renginį rasite čia.

Kviečiame įvairių įmonių ir organizacijų atstovus atvykti skaityti paskaitas ar vesti seminarus Universitete ir pasidalinti turimomis žiniomis, aktualiausiomis praktikomis bei verslo kasdienybe. Paskaitų metu įmonės gali pristatyti ne tik savo atstovaujamas specialybes, bet ir savo įmonę kaip patrauklų darbdavį.

Kviečiame tapti dėstytoju-praktiku ir suteikti būsimiems specialistams šiuolaikines rinkos tendencijas ir industrijų poreikius atitinkančias žinias. Universitetas yra įsteigęs profesoriaus praktiko ir docento praktiko pareigybes.

Docento praktiko pareigybei taikomi tokie reikalavimai, kaip ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis ir ne mažesnė nei 5-erių metų praktinės veiklos patirtis, o profesoriaus praktiko – ne žemesnis nei daktaro laipsnis ir ne mažesnė nei 10 metų profesinė patirtis.

Teikite pasiūlymus studijų kokybei gerinti – tapkite studijų krypčių programų komiteto nariu ir dalyvaukite tobulinant studijų programas, atitinkančias šiuolaikinę darbo rinką, teikiant siūlymus naujoms programoms kurti, užtikrinant mokymosi ir mokymo kokybę.

 • Reklama Universitete: Karjeros ir paslaugų centre, Studentų informaciniame centre, Universiteto fakultetuose tam skirtose vietose bei TV ekranuose.
 • Reklama Universiteto organizuojamuose renginiuose – siūlomas organizacijos reklamavimas renginio vietoje pasirinktu formatu.

Kviečiame įmones ir organizacijas dalyvauti įvairiuose projektuose moksleivių tikslinės grupės pasiekimui:

 • Vaikų universitetas. Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.
 • Tikslinės pamokos moksleiviams kartu su įmone;
 • Teminės iniciatyvos, pvz: dovana mokyklai, pateikusiai geriausią problemos sprendimo būdą.

Kviečiame įmones ir organizacijas siūlyti temas studentų baigiamiesiems darbams ir suteikti galimybę studentams spręsti realias rinkoje esančias problemas. Siūlymus galite teikti iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 1 d.

Taipogi įmonių ir organizacijų atstovai yra kviečiami dalyvauti bakalauro ir magistrantūros studijų baigiamųjų darbų gynimo komisijose ir įvertinti studentų pasirengimą ir kompetencijas.

KTU studentai, studijuojantys tarpdisciplininį produkto / paslaugos vystymo (PVP) modulį, pasirengę prisidėti prie Jūsų įmonės procesų tobulinimo, projektų įgyvendinimo ir įvairių iššūkių sprendimų. PVP modulis yra realaus produkto ar paslaugos kūrimo projektas, kuriame mišrių disciplinų studentų komandos, bendradarbiaudamos su Universiteto mokslininkais ir partneriais, sprendžia realius iššūkius. Modulis vedamas pavasario semestre (vasario-birželio mėn.), o įmonių tematikų laukiame iki einamųjų metų liepos mėn. 2022 metų tematikų iniciatyva – „Europos žaliasis kursas“. Norėdami pateikti tematiką, atsisiųskite ir užpildykite šią formą. Užpildytą formą siųskite el. paštu partners@ktu.lt

 

Darbuotojų paieškos sprendimai

KTU suteikia įmonėms ir organizacijoms galimybę surasti besikeičiančią darbo rinką atitinkančius darbuotojus, naudojantis studentų tarpe populiariu darbo ir praktikos skelbimų portalu, supažindinant studentus su įmonės veikla gyvai vizitų metu bei pasiekiant gabiausius ir aukščiausiais balais besimokančius studentus.

Siūlome šiuos darbuotojų paieškos sprendimus:

Įmonės ir organizacijos savo darbo ir praktikos skelbimais gali dalintis visiems KTU studentams prieinamoje sistemoje universiteto darbo ir praktikos pasiūlymų platformoje „WANTed“.

Studijų metų galimos dviejų tipų praktikos: privalomoji, atliekama paskutiniame 4-ojo kurso semestre bei papildoma, atliekama laisvu nuo studijų metu.

Kilus klausimams, susijusiems su skelbimų talpinimų, kreipkitės: wanted@ktu.lt arba tel. nr.  +370 686 19341.

Daugiau informacijos apie praktiką rasite čia: KTU praktika.

Universitetas siūlo darbuotojų ar praktikantų ieškančioms įmonėms ar organizacijoms inicijuoti studentų vizitus įmonėse ar įmonių atstovų apsilankymus Universitete, siekiant artimiau susipažinti su studentais bei pristatyti savo atstovaujamą organizaciją.

Tokių susitikimų metu Jūs prisistatysite tikslinei auditorijai ir supažindinsite ją su įmonės aplinka, užmegsite kontaktus su perspektyviais studentais bei padidinsite savo įmonės prekinio ženklo žinomumą. Susitikimai gali būti organizuojami fiziniu ar virtualiu būdu.

Universitete veikia vieninga talentų ugdymo programa talentingiems studentams – „GIFTed“ talentų akademija. Akademijos dalyviams studijos vyksta pagal sudarytą verslo ar mokslo krypties planą, taip pat studentai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose ir tarpdisciplininiuose projektuose.

Kviečiame įmonių ar organizacijų atstovus susipažinti su šios akademijos studentais, įsitraukiant į „GIFTed“ programos veiklas arba siūlant talentingiausiems studentams praktikos ar darbo vietas.

Taip pat kviečiame įsitraukti į KTU alumnų bendruomenės veiklas. KTU alumni bendruomenė šiuo metu vienija daugiau nei 1200 narių, todėl verslo organizacijoms suteikiama galimybė naujų darbuotojų ieškoti ir KTU absolventų tarpe.

 

Studentų ugdymo programos

– tai vieninga talentų ugdymo platforma.

Platforma suteikia visas galimybes talentingiems universiteto studentams tobulėti ir realizuoti savo gebėjimus mokslo ir verslo srityse kartu su savo srities profesionalais.

Prisijungę prie programos Jūs dalyvausite:

 • Darbdavio įvaizdžio formavime, įsitraukiant į „GIFTed“ veiklas;
 • Jaunųjų profesionalų ugdyme, vykdant praktiką, siūlant darbo vietas ar baigiamojo bakalauro darbo temas;
 • Talentų pritraukime ir talentų atpažinimo procesuose, dalyvaujant „GIFTed“ studentų profesinėje praktikoje;
 • Verslo idėjų įgyvendinime, dalyvaujant „karjeros“ bei kituose projektuose ir kuriant inovatyvius produktus.

Studentų gatvė 67-205, Kaunas
tel. +370 610 02979
e. p. talentu.akademija@ktu.lt 

– tai karjeros kompetencijų ugdymo platforma, padėsianti orientuotai planuoti studijas, tikslingai siejant jas su būsima karjera bei tapti paklausiu darbo rinkoje specialistu. Čia kuriamos galimybės ne tik studento ekspertiniam, bet ir asmenybės tobulėjimui.

Dalyvaudami programoje Jūs turėsite galimybę bendradarbiauti konsultuojant studentus karjeros klausimais, teikti darbo/praktikos pasiūlymus, dalyvauti renginiuose bei užsiėmimuose karjeros planavimo kompetencijoms tobulinti.

Prisijungę prie programos Jūs dalyvausite:

 • Darbdavio įvaizdžio formavime, dalyvaujant studentų karjeros ugdymo veikloje;
 • Jaunųjų profesionalų ugdyme, supažindinant studentus su ateities karjera;
 • Talentų pritraukime, kaip partneriams-ekspertams dalyvaujant karjeros ugdymo procese;
 • Verslo idėjų įgyvendinime, išnaudojant sinergiją tarp jaunų idėjų ir ekspertinės patirties;
 • Savirealizacijos galimybėse, dalinantis sukauptomis žiniomis bei patirtimi.

Studentų g. 67-205, Kaunas
tel. +370 686 19341
e. p. wanted@ktu.lt

 – tai ugdomoji partnerystė tarp verslo atstovo, turinčio patirties ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą ir studento, siekiančio perimti mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje.

Prisijungę prie programos Jūs dalyvausite:

 • Patrauklaus darbdavio įvaizdžio formavime, dalyvaujant socialiai atsakingoje veikloje ir tampant studentų mentoriumi;
 • Jaunųjų profesionalų ugdyme, supažindinant studentus su ateities karjera;
 • Karjeros mentorystėje, tampant Universiteto bendruomenės nariu ir įsitraukiant į Universiteto veiklas.

Studentų g. 67-205, Kaunas
tel. + 370 603 94361
e. p. guided@ktu.lt

 – tai specializuota papildomo ugdymo programa skirta motyvuotiems studentams, norintiems įgyti stiprias finansų technologijų srities kompetencijas šalia savo pasirinktų Taikomosios matematikos, Programų sistemų, Informacinių sistemų, Informatikos, Ekonomikos ir Finansų studijų programų.

Prisijungę prie programos Jūs dalyvausite:

 • Talentų atpažinimo procesuose;
 • Darbdavio įvaizdžio formavime;
 • Jaunųjų profesionalų ugdyme vedant mokymus, vykdant praktiką, siūlant baigiamojo bakalauro projekto temas, darbo vietas;
 • Verslo idėjų įgyvendinime, dalyvaujant projektuose bei pasitelkiant trijų fakultetų studentų sinergiją;

Studentų g. 50, Kaunas
tel. +370 638 51928
e. p. ieva.verbeck@ktu.lt

 – tai specializuota ugdymo programa motyvuotiems studentams, suteikianti stiprias kompetencijas dirbtinio intelekto (DI) srityje. Programoje dalyvaujančių studentų studijų tinklelis praplečiamas papildomais DI srities studijų moduliais bei organizuojamos kitos papildomos programos veiklos.

Prisijungę prie programos Jūs dalyvausite:

 • Talentų atpažinimo procesuose;
 • Darbdavio įvaizdžio formavime;
 • Jaunųjų profesionalų ugdyme vedant mokymus, vykdant praktiką, siūlant baigiamojo bakalauro projekto temas, darbo vietas;
 • Verslo mentorystės programose studentams;
 • Verslo idėjų įgyvendinime, dalyvaujant projektuose bei pasitelkiant kitų fakultetų studentų sinergiją.

Studentų g. 50, Kaunas
tel. +370 638 51928
e. p. ieva.verbeck@ktu.lt

Parama Universitetui