KTU INVESTed

Studijų, mokslo ir pramonės sanglauda

 

 

 

 

 

KTU „INVESTed“ – studijų, mokslo ir pramonės sanglauda

KTU sėkmingai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, viešosiomis įstaigomis ir kitomis organizacijomis. KTU „INVESTed“ programa yra veiklos įrankis, užtikrinantis studijų, mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą.

Kviečiame prisijungti prie šios programos investuojant į talentingiausius studentus, šiuolaikinę studijų aplinką ir pažangiausius mokslo tyrimus.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 

Tyrimai ir inovacijos

Universitete dirba daugiau negu 1400 tyrėjų, o Atviros prieigos centro informacinėje sistemoje APCIS yra patalpinta daugiau negu 1200 KTU mokslininkų teikiamų paslaugų bei tyrimų, kuriomis gali naudotis verslo įmonės, įstaigos bei universitetų tyrėjai.

Šias paslaugas galima užsisakyti „vieno langelio“ principu.

 

Tyrimų ir inovacijų paslaugos

Atviros prieigos valdymo skyrius
KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras
K. Baršausko g. 59, Kaunas
tel. +370 672 65146
e. p. nivc@ktu.lt

 

Darbdavio įvaizdis

KTU mokosi beveik 10.000 jaunų gabių žmonių, tad darbdaviams siūlome
darbdavio įvaizdžio formavimo ir darbuotojų paieškos paslaugas.

Darbdaviams siūlome šias paslaugas:

Darbdavio pozicionavimo rinkoje sprendimus
Darbuotojų paieškos sprendimus
Studentų ugdymo programas
Paramos universitetui galimybes

Bendradarbiavimo vystymo skyrius
KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras
K. Baršausko g. 59, Kaunas
tel. +370 603 72538; +370 616 18097
e. p. partners@ktu.lt

 

Parama universitetui

Skirdami Universitetui iki 1,2 proc. jūsų gyventojų pajamų mokesčio paramą, tiesiogiai prisidėsite prie talentingų Universiteto studentų skatinimo. Visos surinktos lėšos bus skiriamos studentų kuriamoms inovacijoms vystyti – prototipų kūrimo kaštams finansuoti, dalyvavimui entreprenerystės programose ir parodose ir kt.

KTU fondas
K. Baršausko g. 59-446 kab., Kaunas
tel. +370 603 72538
e. p. fondas@ktu.lt

Galimos tikslinės paramos kryptys:

Skatindami talentingus studentus, galite skirti įmonės stipendiją, taip motyvuojant pažangius, išskirtinius studijų rezultatus demonstruojančius ar mokslinę veiklą vykdančius KTU studentus. Taip pat gali būti įsteigtas prizas už geriausią baigiamąjį darbą ar kitus studentų pasiekimus. Stipendija taip pat gali būti skirta studijų kainai padengti.

Skirdami stipendiją galite nurodyti kriterijus, pagal kuriuos bus organizuojamas stipendijos konkursas ar skiriama parama.

Parama gali būti skiriama darbuotojams už mokslo ar kitus pasiekimus, finansuojami atskiri projektai, prisidedama prie talentingų mokslininkų pritraukimo. Galite nurodyti kriterijus, pagal kuriuos bus skiriama parama.

Įrengdami vardines auditorijas ar tyrimų laboratorijas, suteiksite galimybę studijas ir mokslinę veiklą vykdyti moderniose erdvėse, įgyti reikiamų kompetencijų, dirbant su šiuolaikinėmis technologijomis ir priemonėmis. Jūsų prekės ženklas bus nuolat matomas auditorijos ar laboratorijos naudotojams.

Universiteto patalpose ar teritorijoje įrengę savo vardinę laisvalaikio erdvę Universiteto bendruomenės poreikiams, prisidėsite prie šiuolaikiško Universiteto kūrimo. Jūsų prekės ženklas bus nuolat matomas Universiteto laisvalaikio erdvėje.

Tapkite Universiteto organizuojamų renginių rėmėjais, taip prisidėdami prie Universiteto veiklų bei savo įmonės ar organizacijos veiklos viešinimo.

Atsižvelgiant į skiriamos paramos dydį bei renginio tipą, įmonė ar organizacija mainais gali gauti įvairaus pobūdžio naudų ir verčių paketą, derinamą kiekvienu paramos teikimo atveju.

Prie Universiteto veiklų galite prisidėti neatlygintinai teikdami įvairias paslaugas Universitetui. Tai gali būti bet kokio pobūdžio paslaugos, skirtos studijų ar tyrimų kokybei didinti, Universiteto veiklos išlaidoms sumažinti, organizuojamų renginių rėmimui ar pan.

Paslaugų teikimo sąlygos, taip pat galimas paslaugas teikiančios įmonės ar organizacijos naudų ir verčių paketas apibrėžiamas sudaromoje Paramos teikimo sutartyje.

KTU STUDIJOS

KTU siūlo studijuoti magistrantūros ir vientisųjų studijų programose, bei suteikia galimybę tęsti studijas vienoje iš KTU mokslo krypčių doktorantūros programų arba įgyti pedagogo kvalifikaciją.

ĮSITRAUKIMAS Į KTU ALUMNŲ VEIKLAS

KTU alumnų asociacija siekia burti ir vienyti visas KTU absolventų kartas. Absolventai grįžta į KTU pasidalinti savo karjeros kelyje išmoktomis pamokomis, siekiais ir svajonėmis.

Medijos