KTU INVESTed

Studijų, mokslo ir verslo sanglauda

 

 

 

KTU „INVESTed“ – studijų, mokslo ir verslo sanglauda

KTU sėkmingai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, viešosiomis įstaigomis ir kitomis organizacijomis. KTU „INVESTed“ programa yra veiklos įrankis, užtikrinantis studijų, mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą.

Kviečiame visas įmones bei organizacijas prisijungti prie šios programos investuojant į talentingiausius studentus, šiuolaikinę studijų aplinką, savo kaip darbdavio įvaizdį ir pažangiausius mokslo tyrimus.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Informacinėje sistemoje APCIS, valdoma Atvirosios prieigos centro (APC), yra patalpinta daugiau 1200 KTU mokslininkų teikiamų paslaugų ir tyrimų, kuriomis gali naudotis verslo įmonės, įstaigos bei universitetų tyrėjai. Visos APC paslaugos teikiamos „vieno langelio“ principu, pateikiant užklausą technologijų perdavimo specialistams. Gavę užklausą, specialistai nukreipia pas reikiamos srities mokslininkus ir tarpininkauja ieškant optimaliausios paslaugos ar tyrimo sprendimo.

Tyrimų ir inovacijų paslaugos:

Atviros prieigos valdymo skyrius
KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras
K. Baršausko g. 59, Kaunas
tel. +370 672 65146
e. p. nivc@ktu.lt

 

Prisijunkite prie iniciatyvos

Tapkite „GIFTed“ talentų akademijos studentų ugdymo ekspertu!

Kviečiame Jūsų įmonę tapti „GIFTed“ talentų akademijos ugdymo ekspertu. Įsitraukite į trijų mėnesių trukmės asmeninio tobulėjimo ir emocinio intelekto ugdymo programą „7 efektyviai veikiančių žmonių įpročiai“, skirtą gabiausiems KTU pirmo kurso bakalauro studijų studentams. Prisijunkite ir pasidalinkite Jūsų įmonės sėkmingo atvejo istorija, kurios dėka organizacijai pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

 

Parama universitetui

Būdami KTU rėmėjais tiesiogiai prisidedate prie universiteto veiklos finansavimo, jo konkurencingumo ir prestižo didinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Parama gali būti tikslinga arba naudojama universiteto nuožiūra.

Parama universitetui gali būti įgyvendinama skiriant stipendiją studentams, įrengiant auditoriją ar laboratoriją, remiant universiteto renginius ir kitais nefinansiniais paramos būdais.

KTU fondas
K. Baršausko g. 59-446 kab., Kaunas
tel. +370 650 23867
e. p. fondas@ktu.lt

Galimos tikslinės paramos kryptys:

Skatindami talentingus studentus, galite skirti įmonės stipendiją, taip motyvuojant pažangius, išskirtinius studijų rezultatus demonstruojančius ar mokslinę veiklą vykdančius KTU studentus. Taip pat gali būti įsteigtas prizas už geriausią baigiamąjį darbą ar kitus studentų pasiekimus. Stipendija taip pat gali būti skirta studijų kainai padengti.

Skirdami stipendiją galite nurodyti kriterijus, pagal kuriuos bus organizuojamas stipendijos konkursas ar skiriama parama.

Parama gali būti skiriama darbuotojams už mokslo ar kitus pasiekimus, finansuojami atskiri projektai, prisidedama prie talentingų mokslininkų pritraukimo. Galite nurodyti kriterijus, pagal kuriuos bus skiriama parama.

Įrengdami vardines auditorijas ar tyrimų laboratorijas, suteiksite galimybę studijas ir mokslinę veiklą vykdyti moderniose erdvėse, įgyti reikiamų kompetencijų, dirbant su šiuolaikinėmis technologijomis ir priemonėmis. Jūsų prekės ženklas bus nuolat matomas auditorijos ar laboratorijos naudotojams.

Universiteto patalpose ar teritorijoje įrengę savo vardinę laisvalaikio erdvę Universiteto bendruomenės poreikiams, prisidėsite prie šiuolaikiško Universiteto kūrimo. Jūsų prekės ženklas bus nuolat matomas Universiteto laisvalaikio erdvėje.

Tapkite Universiteto organizuojamų renginių rėmėjais, taip prisidėdami prie Universiteto veiklų bei savo įmonės ar organizacijos veiklos viešinimo.

Atsižvelgiant į skiriamos paramos dydį bei renginio tipą, įmonė ar organizacija mainais gali gauti įvairaus pobūdžio naudų ir verčių paketą, derinamą kiekvienu paramos teikimo atveju.

Prie Universiteto veiklų galite prisidėti neatlygintinai teikdami įvairias paslaugas Universitetui. Tai gali būti bet kokio pobūdžio paslaugos, skirtos studijų ar tyrimų kokybei didinti, Universiteto veiklos išlaidoms sumažinti, organizuojamų renginių rėmimui ar pan.

Paslaugų teikimo sąlygos, taip pat galimas paslaugas teikiančios įmonės ar organizacijos naudų ir verčių paketas apibrėžiamas sudaromoje Paramos teikimo sutartyje.

Artėjantys renginiai

Partnerysčių naujienos