Konferencija Lietuvos mokslas ir pramonė 2021

Kauno technologijos universiteto (KTU) organizuojama konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė 2021” yra atgimusi Universiteto tradicija, kurios tikslas – sutelkti mokslo, verslo, politikos atstovus bendrai diskusijai ir efektyvių sprendimų paieškai.

Kasmet skirtinga tema rengiamoje konferencijoje Universitetas kviečia identifikuoti svarbiausias aktualijas, pasikeisti reikšmingomis žiniomis ir kurti tvarias bendradarbiavimo jungtis, sudarant sąlygas įvykti dialogui tarp skirtingų sričių profesionalų.

Šiais metais renginys yra organizuojamas kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija bei Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.

 

Konferencijos tema

Šių metų konferencijos temą „Transformuojame pramonę: kaip pasiruošti laukiantiems pokyčiams?“ padiktavo bendra Europos, o kartu ir Lietuvos, situacija. Dar 2019 m. Europos Komisijos (EK) pasiūlytas Europos žaliasis kursas (ang. Green Deal) pateikė tvaraus ekonomikos augimo viziją bei ambicingą siekį neutralizuoti poveikį klimatui.

Lietuvos ekonomikai siekiant bendrų tikslų su visa Europos Sąjunga reikės sparčių pokyčių, prisitaikyti prie naujų keliamų reikalavimų ir transformuoti savo pramonę bei savo įmonių veiklos modelius. Viena iš priemonių pasiekti Europos keliamus tikslus yra verslo mobilizavimas žiedinei ekonomikai. Europos Komisija ragina sąjungos valstybes pereiti prie šio ekonomikos modelio, kurios cikle kuo ilgiau išlaikoma produktų, medžiagų ir išteklių vertė bei susidaro mažesnis kiekis atliekų. Šis siekis sudaro galimybę ekonomikai augti tvariai.

Šios aplinkybės jau dabar daro įtaką skirtinguose veiklos kontekstuose priimamiems sprendimams, susijusiems su mokslu, pramone ir inovacijomis. Kaip šios, kontinentiniu lygmeniu sukurtos strateginės vizijos atsispindi lokaliuose, taktiniuose įgyvendinimo lygmenyse? Kokios paramos ir pagalbos gali tikėtis inovacijų kūrimo ekosistemos dalyviai per artimiausius keletą metų? Ar visos Lietuvos įmonės gebės laiku transformuotis,  tinkamai prisitaikyti ir įgyvendinti Europos Žaliojo kurso keliamus reikalavimus? Ar turime pakankamai įgūdžių, norint įsilieti į Europos planus, kandidatuoti į teikiamą paramą bei ją tinkamai išnaudoti?  Ieškant atsakymų į  šiuos klausimus, konferencijos pranešėjai kviečiami:

– reflektuoti inovacijų ir technologijų plėtrai svarbius momentus, skatinančius aiškiau suprasti esamą situaciją ir užimamą poziciją Lietuvoje, Europoje, pasaulyje.

– išsakyti įžvalgas, kurios susijusios su tvarumo ir skaitmenizacijos siekiais bei padeda vertinant lokalios / globalios inovacijų ekosistemos būklę.

– apibrėžti lokalios / globalios mokslo, verslo, politikos bendruomenių poreikius ir bendradarbiavimo galimybes, kuriuos reikalinga įvertinti prieš priimant išteklių valdymo sprendimus.

– nusakyti tendencijas bei pasidalinti prognozėmis, galinčiomis paveikti socialinę gerovę, šalies ekonomikos augimą, aplinkos išsaugojimą.

– įvardinti dabartyje / ateityje konkurencingumui poveikį darantį / darysiantį potencialą.

 

Programa

Laikas Pranešėjas
10:00 – 10:05 Eugenijus Valatka, KTU Rektorius
10:05 – 10:10 Ingrida Šimonytė, LR Ministrė pirmininkės virtualus sveikinimas
10:10-10:15 Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
10:15-10.20 Marius Horbačauskas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas
10:20 – 10:40 Margrethe Vestager,  Executive VicePresident, European Green Deal, and Commissioner for Climate Action Policy (TBC)
10:40-11:00 Aušrinė Armonaitė, LR ekonomikos ir inovacijų ministrė (TBC)
11.00-11:20 Dr. Thomas Holtmann, Vokietijos pramonės federacija (BDI), Aplinkos, technologijų ir tvarumo departamento vadovas / Dr. Thomas Holtmann, Head of Department Environment, Technology and Sustainability (TBC)
11:20-11:40 Kęstutis Sadauskas Europos Komisija, Aplinkos generalinis direktoratas, Žiedinė ekonomika ir ekologiškai tvarus augimas, direktorius (TBC)
11:40-12:00 Pertrauka
12.00-12:20 Jurgita Šiugždinienė, LR švietimo, mokslo ir sporto ministrė
12.20-12:40 Raimundas Karoblis, ambasadorius ypatingiems pavedimams (TBC)
12:40-13:00 Ramūnas Miliauskas „Achema“ generalinis direktorius
13:00-13:20 Mantas Vilys, Lietuvos inovacijų centro direktorius (TBC)
13:20-14:00 Pietūs

 

22 spalio d., 2021 10:00

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!