Jungtinis KTU ir Nord Security konkursas – kviečiame dalyvauti!

Konkursas

Kauno technologijos universitetas kartu su partneriu Nord Security kviečia dalyvauti konkurse  „Patentabilių technologinių sprendimų atranka informacinių technologijų srityje“ ir teikti technologinius sprendimus Nord Security produktų ir technologijų vystomose temose.

 • Konkurso terminas patentabilių idėjų ir sprendimų pateikimui: 1 mėnuo
 • Konkurso pradžia: 2021 m. birželio 15 d.
 • Konkurso pabaiga: 2021 m. liepos 15 d.
 • Nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimai: 2021 m. liepos 26 d.
 • Konkurso dalyviai: Kviečiami dalyvauti visi Kauno technologijos universiteto studentai ir tyrėjai besidomintys arba dirbantys nurodytose srityse.

 

 • Konkurso turinys: kviečiame teikti patentabilius technologinius sprendimus Nord Security produktų ir technologijų vystomose temose:

 

NordVPN https://nordvpn.com/features/
NordVPNTeams https://nordvpnteams.com/features/
NordPass https://nordpass.com/features/
NordLocker https://nordlocker.com/features/

 

 • Vertinant konkursui teikiamus sprendimus, Nord Security teiks prioritetą patentabiliems technologiniams sprendimams vienoje iš nurodytų sričių:
 1. Tinklas, tinklai / Network, networks
 2. Virtualūs privatūs tinklai (VPN) / Virtual private networks (VPN)
 3. Programinės įrangos apibrėžti tinklai / Software-defined networks
 4. Virtualių tinklų valdymas/ Virtual network management
 5. Užklausų srautų valdymas / Query flow management
 6. Vartotojų, įrenginių autentifikavimas / User, equipment identification
 7. Asmens tapatybės identifikavimo metodai / Personal identification methods
 8. Multi-faktoriu autentifikavimas / Multi-factor authentication
 9. Kriptografija (tiek duomenų įrenginiuose, tiek perduodant tinklu duomenis) / Cryptography (inc. Equipment and network data)
 10. Pažeidžiamumo aptikimas, vartotojo duomenų apsaugojimas / Vulnerability detection, user data protection;
 11. Visos susiję temos / All related themes.

 

 • Konkurso tikslas: Atrinkti patentabilius technologinius sprendimus.

 

 • Konkurso prizinės vietos:

3 geriausiai įvertintų patentabilių technologinių sprendimų autoriai / bendraautoriai bus apdovanoti konkurso partnerio Nord Security skiriamais piniginiais prizais. Prizinių vietų technologinio sprendimo autoriai / bendraautoriai gaus 1000 eurų (neatskaičius mokesčių) siekiantį piniginį prizą, kuris bus išmokamas pagal KTU nustatytą vidinę tvarką.

Visų papildomų konkurso partnerį Nord Security sudominusių patentabilių technologinių sprendimų autoriams / bendraautoriams Nord Security numato skirti papildomus piniginius prizus.

 

 • Konkurso dalyvių platforma:

Konkursui siūlomi patentabilūs technologiniai sprendimai konkurso organizatoriams turi būti pateikti iki 2021 m. liepos 15 d. 23:59 val. Informaciją apie konkursui siūlomą technologinį sprendimą turi būti pateikta per KTU vieningą išradimų registravimo sistemą: https://ideja.ktu.lt/login arba užpildant pridėtą formą ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu: greta.zekiene@ktu.lt.

 

 • Mokymai:

2021 m. birželio 18 d. nuotoliniu būdu organizuojami mokymai „Kaip užpatentuoti algoritmą?“.

Mokymų metu dalyviai susipažindins su praktine patentabilių sprendimų vertinimo informacija ir praktiniais pavyzdžiais.

Pranešėjai – advokatų kontoros „AAA Law“ atstovai:

Patentinis patikėtinis prof. Artis Kromanis (Latvija),

Patikėtinė Shannon Stauffer (JAV),

Patentų konsultantas dr. Rimantas Venteris (Lietuva),

Nord Security atstovas.

 

 • Konsultacijos:

Konkurso metu elektroniniu paštu: rd@nordsec.com galima pateikti klausimus partneriui Nord Security dėl produktų, technologijos ir konkurso objekto. Į pateiktus klausimus bus atsakoma ne rečiau, kaip kartą per savaitę.

 

Konkurso sąlygos ir taisyklės

 • Kiekvienas konkurse dalyvaujantis / dalyvaujantys autorius / bendraautoriai patvirtina, kad jis /jie yra sukurto technologinio sprendimo autorius / bendraautoriai ir užtikrina, kad technologinis sprendimas yra sukurtas nepažeidžiant jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir (ar) asmeninių neturtinių teisių.
 • Kiekvienas konkurse dalyvaujantis / dalyvaujantys autorius / bendraautoriai sutinka, kad turtinės teisės į sukurtą technologinį sprendimą priklauso Kauno technologijos universitetui (Pridedama KTU Intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo nuostatai).
 • Atrinktiems patentabiliems technologiniams sprendimams KTU planuoja parengti ir savo vardu paduoti JAV patentų paraiškas, nurodant jose pateikto technologinio sprendimo autorių / bendraautorius. KTU turi teisę sudaryti atskirus susitarimus su konkurso partneriu dėl teisių perleidimo į nurodytas pateiktas patentų paraiškas ir jų pagrindu ateityje išduodamus patentus. Technologinio sprendimo autoriui / bendraautoriams atlygis iš tokios sandorio išmokamas KTU Intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 • Konkurso organizatorius atsakingas už nurodytų patento paraiškų parengimo darbus.
 • Konkurso organizatorius ir konkurso partneris užtikrina informacijos, susijusios su pateiktu technologiniu sprendimu, konfidencialumą.
 • Jeigu konkursui pateikti technologiniai sprendimai nėra patentuojami, atskiru susitarimu su konkurso organizatoriumi technologinio sprendimo autoriui / bendraautoriams gali būti perleistos turtinės teisės į jo / jų sukurtą technologinį sprendimą.
 • Konkurso partneriui nesudarius atskirų susitarimų su konkurso organizatoriumi, konkurso partneris neįgyja jokių teisių į autoriaus / bendraautorių sukurtus technologinius sprendimus.

 

Konkurso organizatorius: KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras

Kontaktai pasiteiravimui:

Mindaugas Kemzūra, mindaugas.kemzura@ktu.lt. +370 608 96 466.

Intelektinės nuosavybės klausimais:

KTU Intelektinės nuosavybės valdymo projektų vadovė

Greta Žėkienė, greta.zekiene@ktu.lt, +370 693 28 611.

 

Konkurso partneris: Nord Security

Kontaktai pasiteiravimui: rd@nordsec.com

Pridedama:

 1. KTU Pranešimo apie sukurtą išradimą arba kitą intelektinės nuosavybės objektą registracijos forma;
 2. KTU intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo nuostatai
 3. NordSec company products technology 2021

15 birželio d., 2021 - 15 liepos d., 2021

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!