V. Demidenko daktaro disertacijos „Priverstinių migrantų integracijos visuomenėje edukaciniai veiksniai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Valentina Demidenko, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai,  edukologija – TS007

Disertacijos santrauka. Santrauka

Mokslinė vadovė – doc. dr. Edita Štuopytė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007). 

Edukologijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007) – pirmininkė;
prof. habil. dr. Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
prof.  dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijų akademija, Latvija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007);
prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Šiaulių universiteto (Vytauto g. 84, Šiauliai) ir Lietuvos sporto universiteto (Sporto g. 6, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:

Daktaro disertacijoje tiriami edukaciniai priverstinių migrantų integracijos visuomenėje veiksniai.  Analizuojant priverstinių migrantų integraciją visuomenėje pateikiamos priverstinių migrantų socialinės atskirties charakteristikos; integracija analizuojama kaip abipusius procesas, reikalaujantis tiek priverstinių migrantų, tiek juos priimančios visuomenės pasiruošimo. Priverstinių migrantų integracijos procese ypatingas vaidmuo tenka edukacijos procesui. Nagrinėjant edukacijos procesus išskiriamos priverstiniams migrantams tinkamiausios – neformalaus ir informalaus ugdymo(si) formos. Empirinis tyrimas atliktas naudojant iš dalies struktūruoto interviu, tikslinės grupės diskusijos ir dokumentų analizės metodus. Pažymėtina, kad analizuojamuose dokumentuose apibrėžtos nuostatos sudaro teigiamas pradines sąlygas priverstinių migrantų dalyvavimui švietimo sistemoje. Tačiau priverstinių migrantų mokymosi galimybės yra ribojamos formalaus švietimo prieinamumo sunkumais, mokymo programų turinio, formų lankstumo stoka bei  programų, skirtų priimančios visuomenės atstovų mokymui(si) stoka. Priverstinių migrantų patirties ir ekspertų, dirbančių priverstinių migrantų integracijos srityje, nuomonės tyrimas atskleidė integracijos, kaip mokymo(si) iš naujos patirties reiškinio esmę, išskiriant individualaus, institucinio ir politinio lygmenų edukacinius veiksnius. Tyrimas taip pat atskleidė edukatoriaus vaidmens svarbą priverstinių migrantų integracijai. Disertacijoje pateikiamas priverstinių migrantų integracijos visuomenėje edukacinių veiksnių modelis.

Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
udemy paid course free download

birželio 20 d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73, 402 aud., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku