Fakulteto atstovai lankėsi Szechenyi Istvan universitete Vengrijoje

Svarbiausios | 2014-09-17

2014 m. rugsėjo 7-14 d. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dekanė prof. Daiva Žostautienė ir doc. Dalia Susnienė lankėsi Szechenyi Istvan universitete Vengrijoje.

2014 m. rugsėjo 7-14 d. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dekanė prof. Daiva Žostautienė ir doc. Dalia Susnienė lankėsi Szechenyi Istvan universitete Vengrijoje.

Erasmus mobilumo programa suteikė galimybę fakulteto atstovams pasidalinti patirtimi su Vengrijos kolegomis. Vizito metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, skatinanti universitetus sudaryti sąlygas studentams, negalintiems dalyvauti mobilumo programoje, pasinaudoti dėstytojų žiniomis ir kompetencijomis. Fakulteto dekanė prof. D. Žostautienė Szechenyi Istvan universiteto studentams skaitė paskaitą tema „Marketingo komunikacijos – procesas ir jo ypatumai“. Doc. D. Susnienė studentams pristatė temą „Kūrybiškumas ir inovacijos versle“. Išsivysčiusios diskusijos atskleidė Vengrijos studentų susidomėjimą šiomis temomis.

Viešnagė universitete dar kartą įrodė, kad toks bendradarbiavimas reikalingas visai akademinei bendruomenei. Todėl ateityje bus tęsiamas KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dalyvavimas ERASMUS programoje, kuri apima 28 ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Turkiją, Makedoniją ir Šveicariją.