Verslo praktikos kelio pradžia studentams: kai gausite atsakymą „ne“, visuomet klauskite „kodėl?“

Svarbiausios | 2022-06-06

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programoje „Verslas ir antreprenerystė“, parengtoje bendradarbiaujant su VšĮ „Inovacijų agentūra“, inicijuota ir sukurta Eksporto lyderių programa „Sparnai“ nuo 2022 metų savo kelionę ir toliau tęsia KTU Ekonomikos ir verslo fakultete.

Studentai, pasirinkę vieną iš dviejų šioje programoje siūlomų krypčių – Eksporto valdymas arba Verslo strategija ir pardavimai, studijas tęsia pagal naują ir inovatyvų Lietuvoje studijų modelį, orientuotą į praktinių gebėjimų ugdymą tiesiogiai taikant įgyjamas teorines žinias verslo įmonėse.

Programos metu studentams suteikiamos žinios bei asmeninė mentorystė Lietuvos eksportuojančiose įmonėse, tai pat sudaromos sąlygos įgyti praktinių žinių bei patirties pardavimų ir eksporto plėtros srityse. Šių studijų metu vieni iš ketverių metų – skirti praktikai, todėl net du semestrus studentai mokosi skirtingose verslo įmonėse, čia panaudodami studijų metu įgytas ir realiai su universiteto bei įmonės mentoriais taikomas žinias.

Profesionalų patarimai renkantis studijas

Akimirkos iš susitikimo su verslo atstovais
Akimirkos iš susitikimo su verslo atstovais

Šių metų kovo mėnesio pradžioje esami „Verslo ir antreprenerystės“ studijų programos studentai turėjo galimybę išgirsti verslo atstovų – mentorių patirtis ir patarimus renkantis tolimesnes studijų kryptis ir specializacijas.

Su studentais gyvai bei nuotoliniu būdu bendravo UAB „Elinta Charge“ direktorius Ignas Mikutis, UAB „Biok laboratorija“ verslo vystymo vadovas Vytautas Oleškevičius, svečiai iš VšĮ „Inovacijų agentūra“ (buvusi „Versli Lietuva“) bei įsimintiniausiais savo praktikos įspūdžiais ir patirtimi dalijosi jau buvę „Versli Lietuva“ programos „Sparnai“ dalyviai.

Verslo atstovai aptarė mentorystės svarbą ir džiaugėsi studentais, kuriems šios praktikos ir įgytos patirtys jau užaugino sparnus. „Imti ir daryti“ – sakė UAB „BIOK laboratorija“ verslo vystymo vadovas Vytautas Oleškevičius, paklaustas kaip versle veikti nenuspėjamų iššūkių laikotarpiu.

„Reikia eksperimentuoti, bandyti ir tik tokiu būdu gali gauti visus sėkmės receptus“, – tęsė jis, kalbėdamas apie kasdieninius sprendimus, kuriuos turi priimti komanda, siekdama sėkmingai vesti įmonę pirmyn.

UAB „Elinta Charge“ direktorius Ignas Mikutis, drąsindamas studentus pradėjus naujas praktikas įmonėje, linkėjo nebijoti klausti, kalbėtis su naujaisiais kolegomis, bandyti pačiam, daryti klaidas ir gavus atsakymą „ne“, visuomet klausti „kodėl?“, nes tai skatina mokytis, tobulėti ir nekartoti tų pačių klaidų.

Renginio svečiai, baigusieji „Sparnų” programą, dalijosi savo realių praktikų įmonėse akimirkomis, įveikta pirmąja baime skambinant klientui, priimtu asmeniniu sprendimu, kuris atnešė naudą įmonei.

Įgytos kompetencijos pritaikomos ir tarptautiniu lygiu

Šiuo metu studijų programos „Verslas ir antreprenerystė” 2-ojo kurso studentai, parengę motyvacinius laiškus ir pasirinkę specializacijas, tęsia studijas toliau, o nuo 2022/2023 mokslo metų pavasario semestro rinksis dviejų semestrų trukmės praktiką dvejose skirtingose įmonėse, su kuriomis universitete palaikomi ilgalaikiai ryšiai.

Tokiu būdu, baigę studijas absolventai turės gyvenimo aprašyme (CV) ne mažiau nei du realios praktikos įmonėje įrašus, padėsiančius jiems tvirtai tęsti karjerą versle.

Besimokantieji „Verslo ir antreprenerystės” programos specializacijose, tiek studijų, tiek praktikos įmonėse metu, įgyja eksporto ir profesionalių pardavimų valdymo darbui reikalingų kompetencijų ir gebėjimus.

Studijų metu, taikant iššūkiais grįsto mokymo metodus, studentai skatinami komandose spęsti realiai versle kylančias problemas, kurias aptaria su praktikos ir universiteto mentoriais. Tokiu būdu studentų įgytos žinios sudaro jiems galimybes analizuoti ir vertinti realias verslo strategijas, atrasti įmonės konkurencinius pranašumus, žinoti, kaip veikia įmonėse skirtingi verslo modeliai, gebėti įvertinti konkurencinę aplinką, įmonių vidaus politiką, taikyti įvairias derybų taktikas, naudoti įgytas žinias vietiniu ir tarptautiniu lygiu.

Stojantieji į KTU, norintys prisijungti prie Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programos „Verslas ir antreprenerystė”, daugiau informacijos gali rasti čia.